Praktisk information til medarbejdere inden vaccination

Nedenfor finder du to foldere med praktisk information om vaccination i forbindelse med virksomhedsaftaler hhv. på arbejdspladsen og på apoteket.