Helvedesild

Du kan blive vaccineret mod helvedesild på apoteket, hvis du er ældre end 50 år eller i særlig risiko for at udvikle helvedesild.

1800 KR

VACCINATIONSGEBYR 99 KR
Prisen er pr. dose.

Hvad er helvedesild?

Helvedesild, også kendt som herpes zoster, er en smertefuld hudsygdom forårsaget af reaktivering af variacella-zoster virus, som også er årsagen til skoldkopper. Virusset ligger inaktiv i nerverne i kroppen, når man har haft skoldkopper, og kan blive reaktiveret senere i livet, og dermed resultere i helvedesild.

Omkring 98 procent af befolkningen har som barn eller i ungdomsårene haft skoldkopper. Det betyder, at de er bærer af virusset, og derfor potentielt kan udvikle helvedesild. Risikoen stiger med alderen hvor immunforsvaret svækkes, og rammer 10-20 procent af befolkningen.

Det er sjældent, at man ser udbrud af helvedesild hos raske personer under 50 år.

Hvordan smitter helvedesild?

Helvedesild udslættet kan overføre virus til personer, der ikke har haft skoldkopper, og som ikke er blevet vaccineret mod det. Derfor bør personer med helvedesild undgå at have tæt kontakt med personer med svækket immunforsvar (fx kræft, HIV) eller gravide kvinder der ikke har haft skoldkopper, da det kan have alvorlige konsekvenser for dem.

Helvedesild kan forebygges gennem vaccination, hvor der er en beskyttelse på ca. 90%.

Symptomer

Helvedesild forårsager typisk smertefulde og kløende udslæt på huden hvorefter der udvikles karakteristiske blærer (vesikler). Det er altid ensidigt og kan sidde på kroppen eller i ansigtet. Ofte starter udbruddet med symptomer som feber, hovedpine og træthed.

Behandling

Behandling af helvedesild skal starte tidligt i forløbet og består af antiviral behandling og om nødvendigt smertestillende. Det er vigtigt at starte behandlingen så tidligt som muligt, da det kan hjælpe med at reducere sværhedsgraden og varigheden af sygdommen.

Forebyggelse

Vaccination er den bedste forebyggelse mod Helvedesild. Her opnås efter 2 vacciner med et interval på 2 måneder en beskyttelse på op til 90 procent.

På apoteket kan du blive vaccineret mod helvedesild hvis

  • Du er 50 år eller derover
  • Du er mellem 18 og 49 år og immunsvækket som følge af medicin eller sygdom

På apoteket vaccineres med vaccinen Shingrix.

2
Antal doser
Ca. 0 %
Vaccineeffektivitet

Hvordan gives vaccinen?

Vaccinen gives som en injektion i skuldermusklen. Der gives 2 vaccinationer (injektioner) i alt.

Anden dosis gives to måneder efter første dosis, men kan ved særlige behov gives ned til 1 måned efter første dose.

Hvor stor beskyttelse mod helvedesild opnås ved vaccination?

Vaccinen forebygger helvedesild og nervesmerter efter udbrud af helvedesild. Der opnås en beskyttelse på omkring 90 procent efter vaccination med to doser.

Læs mere om HPV fra SSI her

Gravide og ammende

Gravide og ammende kan ikke blive vaccineret på apoteket men henvises til egen læge for særskilt vejledning.

Hvornår kan du ikke blive vaccineret

  • Hvis du er syg og har feber, udskydes vaccinationen til du er rask.
  • Hvis du er syg og har feber, udskydes vaccinationen til du er rask.
  • Hvis du har haft udbrud helvedesild inden for de sidste 4 uger eller hvis du fortsat har tegn til udbrud.
  • Hvis du er vaccineret mod helvedesild inden for de sidste 5 år med Zostavax-vaccinen.

Hvis du tidligere har haft alvorlige bivirkninger ved vaccination eller har alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne i vaccinen, kan du ikke blive vaccineret på apoteket. I stedet henviser vi til konsultation hos egen læge.

Bivirkninger

Det er almindeligt at opleve rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet. Derudover kan du opleve forbigående bivirkninger i form af utilpashed, som feber og hovedpine. Disse bivirkninger er normalt milde og forsvinder inden for et par dage. Det er sjældent, at der opleves andre bivirkninger.

Scroll to Top