Vaccination af risikogrupper

Her finder du information til vaccination af risikogrupper. Besøg venligst Sundhedsstyrelsens hjemmeside for mere information.

Hvem er i risikogruppen?

Covid-19 og influenza har vist sig at påvirke nogle mennesker hårdere end andre. Mens mange kan opleve milde symptomer, er der bestemte grupper, der har en øget risiko for at udvikle alvorlige komplikationer, hvis de bliver smittet.  

Generelt gælder det, at Sundhedsstyrelsen anbefaler Influenza vaccination til de samme befolkningsgrupper som ved Covid-19 vaccination. Derudover anbefales og tilbydes Influenza vaccination til børn i aldersgruppen 2-6 år og til Førtidspensionister.  

Sundhedsstyrelsen anbefaler influenza-vaccination til børn i aldersgruppen 2-6 år. Det skyldes, at børn i denne alder er i øget risiko for indlæggelse pga. Influenza og fordi børn i denne alder har mange kontakter, som de kan smitte – og blive smittet af. Derudover mindskes risikoen for, at børn smitter søskende, bedsteforældre og andre personer med øget risiko for et alvorligt forløb med Influenza.

Risikogruppen fra Sundhedsstyrelsen

Risikoen for at blive alvorligt syg af Covid-19 varierer afhængigt af forskellige faktorer. Personer over 65 kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, det samme gælder for visse persongrupper under 65 år.

Risikogrupper fra Sundhedsstyrelses hjemmeside:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at følgende personer under 65 år tilbydes vaccination mod influenza og covid-19:

 • Personer med kronisk sygdom, herunder:

  ◦ Personer med kroniske lungesygdomme

  ◦ Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)

  ◦ Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)

  ◦ Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, fx. personer med
  immunglobulindefekter, organ- eller stamcelletransplantation, kræft i behandling med kemoterapi eller personer i anden immundæmpende behandling

  ◦ Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft

  ◦ Personer med kronisk lever- eller nyresygdom

  ◦ Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med alvorlig reumatologisk sygdom, alvorlig neurologisk sygdom, korttarmssyndrom

 • Personer med svær overvægt (BMI>35)
 • Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med svær psykisk lidelse, Downs syndrom eller svært misbrug.
 • Gravide i 2. eller 3. trimester
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt eller børn i øget risiko for alvorlig influenza eller covid-19
  Førtidspensionister bliver desuden tilbudt gratis vaccination mod influenza.

Sundhedsstyrelsen

Vaccinationsprogrammet 2023-2024

I år dækker vaccinationsindsatsen både COVID-19 og influenza, hvorimod pneumokokvaccination  ikke er en del af dette års tilbud. 

Vigtigheden af vaccination for risikogrupper

Hos Apovac er vi dedikerede til at beskytte vores samfund, og vi opfordrer alle, især dem i  risikogrupper, til at blive vaccineret. For mere detaljeret information, se Sundhedsstyrelsens officielle retningslinjer.

Oversigt over apoteker som vaccinere risikogrupper

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du et kort og oversigt over efterårets vaccinationsindsats  mod influenza og Covid-19: www.sst.dk/vaccination.  

Hvis du er 65 år eller over vil du få en invitation til vaccination, enten i din digitale postkasse eller  gennem almindelig post. Det samme gælder, hvis du har et barn i alderen 2-6 år. Efter at have  modtaget invitationen, kan du booke tid på www.vacciner.dk

På booking-siden kan du se en oversigt over apoteker og centre, hvor du kan bliver vaccineret. Hvis du er yngre end 65 år og i risikogruppe skal du selv booke tid. Det er muligt fra 20. september 2023  på www.vacciner.dk.  

For beboere på plejehjem findes der et specifikt tilbud, så de kan få vaccinationen på selve plejehjemmet.  

Linkt til kort og oversigt fra Sundhedsstyrelsen.

Scroll to Top